Afyonkarahisar Valiliği
Afyonkarahisar Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Afyonkarahisar Valiliği
Afyonkarahisar Valiliği

Motor Yağı Değişim Noktası (MOYDEN) İzin Belgesi” Alınması İçin Son Süre 31 ARALIK 2020

20 Ekim 2020
Motor Yağı Değişim Noktası (MOYDEN) İzin Belgesi” Alınması İçin Son Süre 31 ARALIK 2020

Atık yağların geçici depolanmasına, toplanmasına, taşınmasına, rafinasyona tabi tutulmasına, enerji geri kazanımının sağlanmasına ve bertaraf edilmesine ilişkin teknik ve idari esasların belirlenerek çevre ve insan sağlığının korunması ile doğal kaynakların verimli kullanımının sağlanmasına ilişkin usul ve esaslar 21/12/2019 tarihli ve 30985 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği (AYYY) ile belirlenmiştir.

AYYY "Atık yağ üreticisinin yükümlülükleri" başlıklı 8.maddenin ikinci fıkrasında "Motor yağı değişimi yapılan işletmeler, Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 13.maddesindeki hükümler doğrultusunda geçici depolama alanı (varil veya tank) kurmakla, İl Müdürlüğüne başvurarak Ek-3’te yer alan belgeyi almakla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çevrimiçi programlarına kayıt olmakla, motor yağı değişimine ilişkin bilgileri çevrimiçi programı kullanarak bildirmekle ve onaylamakla yükümlüdür." denilmektedir.

Bu doğrultuda; motor yağı değişimi yapılan kamu kurum/kuruluşları, belediyeler, akaryakıt istasyonları, tamirhaneler, servisler, madencilik faaliyeti gösteren işletmeler ve diğer motor yağı değişimi yapılan işyerlerinin AYYY “Motor yağı değişimi yapılan işletmeler” başlıklı geçici 2. Maddesinin birinci fıkrasına göre bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 01/01/2021 tarihine kadar izin belgesi alması, Bakanlığımızın çevrimiçi programlarına (Entegre Çevre Bilgi Sistemi (EÇBS)) kayıt olması gerekmektedir.

Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi talep sahiplerine ücretsiz olarak düzenlenecek olup ilgililer tarafından Müdürlüğümüze gerekli başvuruların yapılması gerekmektedir.

 

Konu hakkında ayrıntılı bilgi Menü altında ki "Çevre Birimi İle İlgili İşlemler" başlığı altında yer almaktadır.

 

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır